سیستم های توصیه گر چگونه کار می کنند؟

خرید یک ضرورت برای هر انسانی است، و هنگامی که خرید می کنیم قطعاً کالای خریداری شده...

ادامه مطلب
ارزش توصیه‌های شخصی شده برای شغل شما

رونق تجارت الکترونیکی باعث می شود تا محیط آنلاین رقابتی تر شود. فروشندگان اینترنت...

ادامه مطلب
شرکت های استفاده کننده از سیستم های توصیه گر

سیستم های توصیه گر تقریبا توسط شرکت های بزرگ به ویژه در محدوده تجارت الکترونیک...

ادامه مطلب
تفاوت بین توصیه ها و توصیه های شخصی سازی شده

در حالی که در رسانه ها، کلمه های توصیه و توصیه های شخصی سازی شده به جای هم...

ادامه مطلب
شروع سرد (cold start) در سیستم های توصیه گر

مشکل شروع سرد در سیستم های گر شایع است. با توجه به تعاریف ارائه شده...

ادامه مطلب
تعریف،هدف و مزایای استفاده از سیستم های توصیه گر

در اینترنت، جایی که تعداد گزینه های شبیه به هم زیاد هستند برای کاهش مشکل...

ادامه مطلب